Illustrerad Teknik AB

Konsultprofil

Mario Salutskij
Teknikinformatör, redaktör, teknisk illustratör.

Allmänt

Född 1954 i Helsingfors. Familjen flyttade till Stockholm 1966.
Bor med hustru Anita  i radhus i Nacka.

Utbildning

3-årigt samhällsvetenskapligt gymnasium
Pedagogik 40p vid Stockholms Universitet
Statskunskap 20p vid Stockholms Universitet
Enstaka kurser i teknisk illustration SIFU
Militärtjänst: F21 Luleå Radarobservatör, gruppbefäl. 1975

Anställningar

Purac AB Mibisdivisionen, Div. kontorsgöromål, schemaritning 1973-1974
(I samband med universitetsstudierna).
Emac Engineering AB. Teknisk illustratör, ritare, konsult 1974-1978
Alfredeen Teknik AB. Teknisk illustratör, teknikinformatör, konsult 1979-1988
Illustrerad Teknik AB. Delägare, Teknisk illustratör, teknikinformatör, konsult 1988-2005.
1999 bytte Illustrerad Teknik AB namn till Illtek Information AB.
Åter Illustrerad Teknik AB, nu som eget konsultbolag 2005-.

Uppdrag

1979-1983 Konsult på Electrolux Industrial Systems. Kundanpassade manualer för Electolux Unimate hydrauliska industrirobotar. Producerade manualer för MHUmoduluppbyggda pneumatiska monteringsautomater.
1983-1984 Konsult på ASEA Robot (ABB Robotics) med diverse manual, och informationsuppdrag.
1985-1988 Mindre konsultuppdrag (Teknikinformation och tekniska illustrationer) för bl a Försvarets Materielverk, IBM, Alfa Laval, Volvo Skövdeverken.
1988- Konsultuppdrag (Teknikinformation, projektledning och tekniska illustrationer) för bl a Electrolux Mariestadsfabriken, Whirlpool Norrköping, Ericsson Radio Systems, Bromma Conquip, Stockholm Vatten, Nyhetsgrafik för: Teknikens Värld, Aftonbladet motor, Båtliv.

Övrigt

Lägger stor vikt vid det pedagogiska innehållet. Arbetar mycket med illustrationer och symboler. Föredrar snabb bildintensiv kommunikation. Allmäntekniskt mycket kunnig. Skriver både på engelska och svenska. Trivs bäst med flera parallella projekt. Hanterar – förutom Office-paketet – program som Corel Draw, Photoshop, Acrobat, PageMaker och Indesign, xml-verktyget Skribenta, Autodesk Inventor Publisher och 3DVia Composer (Solid Composer).

Senaste uppdrag

Ta fram ett xml-baserat manualsystem för produktion av kundanpassade manualer för Bromma Conqup AB. Ta fram en handbok för Bromma Conquips eftermarknadspersonal runt om i världen. Ta fram en 16-sidig broschyr/katalog för en produktgrupp för Bromma Conquip AB. Medlem i FTI och Illustratörcentrum. Skriva och illustrera artikelserien “Så funkar det” i biltidningen Teknikens Värld.  Av FTI certifierad teknikinformatör.

Kontakt

Illustrerad Teknik AB
Norrholmsv.168
132 31 Saltsjö-Boo

070-5142119,  08-41053090
mario@illustrerad.se

www.illustrerad.se

Referenser

Cargotec Sweden AB, Bromma Conquip
Tidningen Teknikens Värld
SKB Svensk kärnbränslehantering AB
Stockholm Vatten
Käppalaförbundet
Haninge kommun
Lorentzen & Wettre
Alfa Laval Tumba AB