Kim Brising TeknikInfo

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

K I M…

Kommunicera Information till Mottagare – detta är lite av en konst.

Om mottagaren inte förstår eller kan tolka den information som denne får del av, kan man då över huvud taget tala om kommunikation? Knappast.

När man tar fram information om till exempel hur en produkt ska användas, är det av yttersta vikt att mottagaren, alltså användaren, sätts i fokus. Detta fokus är en av mina viktigaste ledstjärnor i mitt arbete med informativa texter som Teknikinformatör.

… har erfarenhet av …

En drygt 18-årig resa i Teknikinformatörens landskap har gett mig många spännande och värdefulla insikter genom erfarenheter av:

 • Undersökningar och intervjuer av användare
 • Användbarhetsstudier av tekniska produkter
 • Pedagogik
 • Språkbehandling
 • Samspel mellan text och bild och andra medier
 • Strukturering av information
 • Effektivisering av information, t.ex. genom återanvändning

… och kan därför hjälpa dig med…

Jag kan idag erbjuda dig hjälp med att:

 • Ta fram pedagogisk och lättanvänd dokumentation för en teknisk produkt på engelska eller svenska
 • Bearbeta och förbättra din befintliga dokumentation
 • Effektivisera ditt sätt att ta fram dokumentation
 • Språkbehandla och förenkla styltiga och röriga texter
 • Lyfta fram och tydliggöra budskap inom hart när all typ av kommunikation

Kontakt:

Kim Brising
E-post: kim.briscompany@yahoo.com
Tel: 0760 326 101

En kortfattad profil finner du på LinkedIn.

Mitt fullständiga CV hittar du här: KimsCV_pdf-icon 64px