Om TIG-gruppen

TIG-gruppen (TeknikInfoGruppen) är ett nätverk som består av egenföretagare med verksamhet inom teknikinformation. Varje medlemsföretag agerar självständigt, men vid behov samverkar vi för att kunna erbjuda den kompetens och kapacitet som önskas.

Anledningar att anlita oss:

  • Uppdraget utförs av specialister på teknikinformation inom er bransch.
  • En samlingsplats dit ni kan vända er och få just den specialist ni behöver.
  • Vi har resurser för att klara även omfattande uppdrag inom avtalad tid.

Vill du vara med?

TIG-gruppen träffas informellt i Stockholm varannan månad. Då utbyter vi erfarenheter, diskuterar förbättringar och håller oss uppdaterade inom våra respektive områden. Vi knyter gärna fler till nätverket, så hör av dig om du vill bli en av oss!

Välkommen att kontakta oss:
Mario Salutskij, mario@illustrerad.se, 070-514 21 19
Stellan Abramson, stellan.abramson@gmail.com, 0705-84 07 79
Lotta Tuvstedt, lotta.tuvstedt@infotechnica.se, 070-111 07 57